Kiedy poznałam firmę Arbonne zaczęłam zagłębiać się w samą historię powstania marki i jej filozfię. Bardzo zaciekawiła mnie kwestia działań firmy wpływających korzystnie na naszą planetę. Sama staram się małymi krokami tworzyć jak najmniejszą ilość odpadów, wybierać ekologiczne rozwiązania każdego dnia, dlatego bardzo się z tym utożsamiłam.

Kto zadba o naszą planetę jak nie my ludzie? Póki co większość z nas przez swoja bezmyślność, lekceważący stosunek a także brak wyobraźni i odpowiedniej edukacji niszczy ją. Gdybyśmy zmienili pare swoich przyzwyczajeń i trochę się zainteresowali tematem okazałoby się, że małe kroki każdego z nas robią wielką różnicę.

Od 1980 roku Arbonne podjęło działania proekologiczne i jak samo oświadcza, nigdy ich nie zaprzestanie. Od składników pochodzenia roślinnego do postępów w dziedzinie ekologii.

„Szacunek dla przyrody ma nierozerwalny związek z tym, kim jesteśmy i jak chcemy się rozwijać.”-oświadcza firma.

To na co od razu zwróciłam uwagę, to ekologiczne katalogi i opakowania nadające się do recyklingu.

A także transport UPS Carbon Neutral i ekologiczne paczki.

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA ZWIAZANE Z EKOLOGIĄ

40 lat opracowywania roślinnych, wegańskich i nietestowanych na zwierzętach formuł

-Farby drukarskie na bazie soi i surowce wtórne posiadające certyfikat FSC

FSC JEST MIĘDZYNARODOWĄ ORGANIZACJĄ NOT-FOR-PROFIT, KTÓRA WYZNACZA STANDARDY DLA ODPOWIEDZIALNEJ GOSPODARKI LEŚNEJ, BIORĄC POD UWAGĘ ASPEKTY SPOŁECZNE, EKOLOGICZNE I EKONOMICZNE.

-Opakowania produktów nadające się do powtórnego przetworzenia

-Kartony wykonane z surowców wtórnych i nadające się do powtórnego przetworzenia

-Spedycje przy zneutralizowanej emisji dwutlenku węgla, później udoskonalone, za co otrzymaliśmy certyfikat Carbon Neutral Company

-Ekologiczne akcesoria dostępne w sklepie internetowym Arbonne Boutique

-Instalacja maszyn Force Energy, które wspomagają wydajność i redukcję energii w zakładach

-Ograniczenie zużycia wody o 67% podczas produkcji każdej partii produktów w latach 2013-2016

-Udział w inicjatywie Science Based Targets (SBTs), by sprostać ogólnoświatowym standardom dotyczącym zmniejszenia emisji dwutlenku węgla

Przynależność do Okrągłego Stołu ds. Zrównoważonej Produkcji Oleju Palmowego  (ang. Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO)

-Dołączenie do projektu Global Compact zainicjowanego przez ONZ, który zrzesza firmy zaangażowane w zrównoważony rozwój i odpowiedzialne społecznie zasady oraz praktyki

Arbonne – zrównoważone surowce

Firma Arbonne została członkiem Okrągłego Stołu ds. Zrównoważonej Produkcji Oleju Palmowego (ang. Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO) w 2016 roku, aby podkreślić swoje zaangażowanie w misję pozyskiwania oleju palmowego w zrównoważonym procesie. W kręgu zainteresowań organizacji RSPO jest również dbanie o odpowiednie warunki pracy i środowiska życia pracowników plantacji palm.
Dodatkowo Arbonne pozyskuje i stosuje inne, bardziej zrównoważone składniki jak np. masło shea uzyskane również w zrównoważonym procesie. Pozyskiwane w ramach partnerstwa opartego na sprawiedliwym handlu.

Arbonne – certyfikat Carbon Neutral Company

Dwutlenek węgla emitowany jest w wyniku różnych działań biznesowych. Sposobem na zrównoważenie tej emisji, równocześnie z próbami jej zmniejszenia, jest kupowanie poświadczonych kredytów węglowych. W ten sposób wspierane są projekty na rzecz zrównoważonej produkcji, które równoważą emisję i przynoszą korzyść nam oraz naszej planecie. Firma Arbonne zrównoważyła własną emisję w ilościach wymaganych do otrzymania certyfikatu Carbon Neutrality poprzez: wspieranie projektu na rzecz amazońskich lasów tropikalnych w Peru. Celem tych projektów jest ochrona kluczowych składników, jak orzechy brazylijskie produkowane w miejscu, gdzie zlokalizowane są te projekty, a także pomoc w ograniczaniu niszczących skutków wycinania lasów i degradacji gruntów. Dodatkowo ważne składniki, jak olej palmowy, kakao i inne uprawy roślinne, są uprawiane w rozleglejszych regionach, gdzie zlokalizowany jest dany projekt. W ten sposób Arbonne wspiera inicjatywy chroniące zrównoważoną produkcję składników, które stosujemy w naszych formułach.

Jest to program, który oferuje społeczne i zrównoważone korzyści lokalnym mieszkańcom poprzez edukowanie na temat skutków deforestacji i pozytywnego znaczenia, jakie ma zrównoważone pozyskiwanie składników.

Program ten zapewnia również uczciwe źródło utrzymania dla wszystkich członków społeczności, której los zależy od istnienia tych lasów.

Firma UPS o przesyłce Carbon Neutral:

„Przesyłka z usługą UPS carbon neutral wspiera projekty neutralizujące emisję dwutlenku węgla powstałą w transporcie przesyłki. Firma UPS wspiera projekty obejmujące zalesianie, redukcję gazu wysypiskowego, oczyszczanie ścieków i redukcję metanu.

Stosowany przez firmę UPS proces związany z przesyłkami z usługą carbon neutral jest corocznie sprawdzany, badany i weryfikowany przez firmę Société Générale de Surveillance (SGS). Oznacza to, że nasi klienci mogą mieć pełne zaufanie do usługi UPS carbon neutral. Ponadto stosowany przez firmę UPS proces neutralizowania emisji dwutlenku węgla jest certyfikowany przez firmę CarbonNeutral Company.”

Arbonne – zero odpadów

Na przestrzeni lat firma Arbonne zrobiła znaczny postęp w zakresie zwiększenia ilość odpadów poddawanych recyklingowi, co pomaga zmniejszyć ilość śmieci, które trafiają na wysypiska. Biuro Centralne Arbonne w Irvine w stanie Kalifornia osiągnęło cel „Zero Waste”, zwiększając ilość odpadów oddawanych do recyklingu do ponad 97%, a nasze oddziały w pozostałych krajach wykonały to zadanie w około 75% i starają się osiągnąć cel „Zero Waste” w kolejnych latach.

Arbonne członkiem projektu Global Compact ONZ

Arbonne z dumą wspiera projekt Global Compact zainicjowany przez ONZ, dołączając do prawie 10.000 przedsiębiorstw z całego świata, które są zaangażowane w zrównoważone i odpowiedzialne społecznie zasady oraz praktyki. Ma to szczególne znaczenie, gdyż firma Arbonne jest jednym z zaledwie dwóch członków amerykańskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej DSA, które biorą udział w programie Global Compact ONZ.
Projekt Global Compact został zainicjowany przez ONZ w 1999 roku i jest największym, globalnym sygnatariuszem ogólnie zaakceptowanych zasad i celów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Projekt Global Compact ONZ pomaga firmom prowadzić biznes w odpowiedzialny sposób, ujednolicając ich strategie i działania z Dziesięcioma Zasadami dotyczącymi praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji. Program ten również zachęca swoich członków do wyznaczania celów o szerszym zasięgu społecznym i związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Bardzo mnie cieszy, że firma z którą współpracuje od tylu lat prowadzi działania proekologiczne i jest tak świadoma. Czuję, że kupując i promując jej produkty robie to w zgodzie ze swoim sumieniem i przekonaniami a wrecz motywuje mnie to jeszcze bardziej do opowiadania o tych niezwykłych produktach. Czuję też, że takim świadomym wyborem dokładam swoją małą cegiełke do ekologicznych działań.

Produkty Arbonne, oprócz tego, że są najwyższej jakości powstają w zgodzie z naturą oraz bez cierpnienia zwierząt ukazując piękną filozofię z której jestem dumna.

Karolina